İcra Takip

Tomrukçu Hukuk | Samsun Callcenter İcra Takip Hizmetleri

İcra Takip

Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet,alacağın tahsili için icra takibi açılmasıyla başlar, tahsilat süreci içinde icra takip işlemleri ve davaları kapsar, alacağın tahsil edilmesi veya aciz vesikası alınması ve zarar yazılmasıyla son bulur. Bu hizmet süresince borçlular Çağrı Merkezi tarafından tahsilat amaçlı aranmaya devam eder.

 

Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet,alacağın tahsili için icra takibi açılmasıyla başlar, tahsilat süreci içinde icra takip işlemleri ve davaları kapsar, alacağın tahsil edilmesi veya aciz vesikası alınması ve zarar yazılmasıyla son bulur. Bu hizmet süresince borçlular Çağrı Merkezi tarafından tahsilat amaçlı aranmaya devam eder.

 

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişiler, idare ve diğer özel ve kamu hukuku kurum ve kuruluşlarının aralarında, ya da kamunun

Tomrukçu Hukuk Bürosu İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.