Hangi Durumlarda Firmalara Kayyum Atanabilir?

Hangi Durumlarda Firmalara Kayyum Atanabilir?

Kayyum kelimesi son günlerde sık sık duyduğumuz kavramlardan biri oldu. Peki, Türkiye’nin gündemini sık sık meşgul eden haberlerle gündeme gelen ve bir yönetim merci olduğu anlaşılan kayyum nedir? Hangi durumlarda atanır? Çeşitleri ve görevleri nelerdir? İşte, Arapça kökenli kayyum kelimesi hakkında bilinmesi gerekenler?


Son günlerde hem haberlerde hem de sosyal medyada sıkça duyulan kayyum kelimesinin anlamı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bir takım yetkileri içerisinde barındıran kayyum nedir, hangi durumlarda atanır ve görevleri nelerdir? İşte, kökeni Arapçaya dayanan ve bir yönetim merci olan kayyum hakkında bilinmesi gerekenler!

Türkiye’nin son aylar sıklıkla duyduğu kayyum, belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse veya kimselere denir. Kayyum belirli işleri görmek veya mal varlığını yönetmek için görevlendirilir.

KAYYUM ATAMASI HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Son aylarda kayyum ataması, usulsüzlüğe karışan kurumlar nedeniyle gündeme gelse de atama için tek bir sebep yoktur. Mal varlığının sahibi olan kişinin ölümü, özel veya tüzel ortaklıklarda eksiklik olması, toplumun genel menfaati için toplanan yardımların yönetilmesi adına kayyum atanabilir. İşte, kayyum atama durumlarına dair detaylar:

Ölüme bağlı durumlarda; mirasçıların dağınık hallerde oluşu, adresleri belli olmayan, sağ olup olmadığı bilinmeyen veraset ilamı çıkarılana kadar veya kanuni mirasçıları belli olana kadar,

Özel veya tüzel ortaklıklarda bazı noksanların bulunması, yönetim kurullarının görevden alınması, Genel kurul toplantılarının yapılamaması, yeni yönetim seçilememesi veya seçilmiş yönetim iptal edilmiş olması hallerinde mal varlığının yönetiminin yapılması,
Belli bir iş için toplumun genel menfaati için toplanan yardımların, harcama koşul ve şartlarının belli olmasına kadar mal varlığın yönetiminin yapılması için kayyum ataması yapılır.

KAYYUM NASIL ATANIR?

Sözlük anlamı cami hademesi ve belli bir malın yönetilmesi ya da belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse olarak geçen kayyumun atamaları mahkemelerce yapılır. Kayyum olarak mahkemelerce atanan kişiler, kendisine verilen yetki ve görevler kapsamında çalışırlar.