Call Center

Tomrukçu Hukuk | Samsun Callcenter İcra Takip Hizmetleri

Call Center

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişiler, idare ve diğer özel ve kamu hukuku kurum ve kuruluşlarının aralarında, ya da kamunun taraf olduğu diğer her türlü hukuki uyuşmazlıkların çözümü için hukuk, ceza, vergi ve diğer idari konularda yetkili ve Türkiye'de mevcut tüm yargı çevrelerinde ve tüm yargı makamları önünde temsil, dava ve icra hizmetleri sunmaktadır

 

Tomrukçu Hukuk, teknolojik yazılım, donanımları ve fiziki koşulları ile profesyonel bir “call center” yapısındaki, collection birimini bünyesinde barındırmaktadır. IP tabanlı santrali, santral ile entegre özel collection yazılımları sayesinde, aynı anda yüz binlerce dosya ve alacak takibini yapabilen Tomrukçu Hukuk , alacak tahsilatını operasyonel olarak hızlı, raporlanabilir, takip edilebilir ve hesap verilebilir bir şekilde yönetmektedir. Tomrukçu Hukuk  mevcut teknolojik donanımı ve fiziki alt yapısı ile yasal takip ve yasal takip sonrası süreçte alacak tahsilatını yaptığı gibi, idari takip olarak nitelenen yasal takip öncesi alacakların tahsiline yönelik de hizmet vermektedir.

 

Tomrukçu Hukuk çağrı merkezi birimi, konusunda uzmanlaşmış, tecrübeli, sonuç odaklı, etkili iletişim ve ikna konusunda yetenekli çalışanlardan oluşmaktadır. Collection ekibine düzenli ve periyodik olarak gerek hizmet içi, gerekse dışarıdan eğitim verilmekte, bu sayede çalışanların gelişmeleri sağlanmaktadır.

 

Call Center birimi, operasyon, yönetim (birim yöneticisi ve takım liderleri), eğitim ve kalite, IT / raporlama ve insan kaynakları kısımlarından oluşmaktadır.

Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet,alacağın tahsili için icra takibi açı

Tomrukçu Hukuk Bürosu İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.