Aile Hukuku

Tomrukçu Hukuk | Samsun Callcenter İcra Takip Hizmetleri

Aile Hukuku

Tomrukçu Hukuk Bürosu, aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm ihtilaflarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermektedir.

Tomrukçu Hukuk Bürosu aile hukukuna ilişkin olarak;

Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması ile bu konuya ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davalarda müvekkillerin temsili
Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki yardım
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi

Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet,alacağın tahsili için icra takibi açı

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişiler, idare ve diğer özel ve kamu hukuku kurum ve kuruluşlarının aralarında, ya da kamunun

Tomrukçu Hukuk Bürosu İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.