Ceza Hukuku

Tomrukçu Hukuk | Samsun Callcenter İcra Takip Hizmetleri

Ceza Hukuku

Tomrukçu Hukuk Bürosu Ceza Hukuku alanında olan deneyimi ile sorusturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca hukuk büromuz ekonomik suçlar, bilişim suçları ve iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Tomrukçu Hukuk Bürosu Ceza Hukukuna ilişkin olarak;

Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki ve sanık vekilliği,
Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği,
Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,
Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,
İcra iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi,

Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet,alacağın tahsili için icra takibi açı

Avukatlık büromuz, gerçek ve tüzel kişiler, idare ve diğer özel ve kamu hukuku kurum ve kuruluşlarının aralarında, ya da kamunun

Tomrukçu Hukuk Bürosu İdare Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.